Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:56 (Data juliańska: 2459000.539)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.76°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 22-03-2015 rok godz. 10:20 UTC nr.obserw.16-III/308


23-03-2015

Obserwacja nr 16–III/308 kod BNJ Dynamika naszej gwiazdy ciągle jest żywa . Troszeczkę względnego spokoju podczas częściowego zaćmienia , a tu proszę na nowo pojawiają się grupy plam. Tworzą się one w miejscach , które wydają się być dość spokojne a jednak jest to mylne. Na razie te obszary nie rozrastają do olbrzymich rozmiarów ale mogą być aktywne. Dziś podczas obserwacji naliczyłem aż 7 grup a w nich 18 plam co daje na liczbę Wolfa R= 88 . Aktywność plamotwórcza wskutek już widocznych plam z półcieniami różnych rozmiarów w ciągu 24 godzin wzrosła prawie dwukrotnie SN = 72 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/