Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:35 (Data juliańska: 2459000.566)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.40°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-03-2015 rok godz. 10:17 UTC nr.obserw.15-III/307


21-03-2015

Obserwacja nr 15–III/307 kod BNJ Dzisiaj w pierwszym dniu wiosny dalszy ciąg ładnej obserwacyjnej pogody. W sumie jedną dominującą grupą na tarczy powierzchni Słońca , która aktualnie dokonuje tranzytu jest obszar 2303. Na wschodnim brzegu tarczy pojawił się nowy obszar dobrze z obiecującym się już ukształtowanym półcieniem . Na powierzchni Słońca jakna razie umiarkowany spokój liczba Wolfa R = 48 ; SN = 35 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/