Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:09 (Data juliańska: 2458997.173)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.30°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce20-03-2015 rok godz. 08;10 UTC nr.obserw.14-III/306


20-03-2015

Obserwacja nr 14–III/306 kod BNJ Jednak pogoda w pozytywnej formie wytrzymała do częściowego zaćmienia Słońca. W teleskopie widoczna jest grupa 2303 ale po dokładnej analizie fotograficznej na granicy widzialności jeszcze jedna 2304. Dziś aktywność Słońca na niskim poziomie dynamika jego ustała ale nie można mówić ,że całkiem . mam nadzieję ze jeszcze jakimś rozbłyskiem nas zaskoczy tej wyższej klasy. Liczba Wolfa R= 24 aktywność plamotwórcza SN niska 13 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/