Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:34 (Data juliańska: 2459000.565)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.42°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce16-03-2015 rok godz. 10:50 UTC nr.obserw.10-III/302


16-03-2015

Obserwacja nr 10–III/302 kod BNJ Pogoda ekstra do obserwacji seeing atmosfery czyli widoczności 1-2 . Można fotografować i obserwować Słońce na „ostro”. Mam nadzieję , że taki stan pogodowy utrzyma się do piątku 20 marca częściowego zaćmienia Słońca. Obserwacje Słońca potwierdzają dominującą rolę obszaru 2297 dwie na granicy widoczności plamki pojedyncze , które znajdują się w pobliżu centrum należą już do innych grup . Liczba Wolfa R = 48 ; SN = 45 .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/