Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:33 (Data juliańska: 2459000.565)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.42°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce15-03-2015 rok godz. 15:20 UTC nr.obserw.09-III/301


15-03-2015

Obserwacja nr 09 - II 301 kod BNJ W końcu seeing nieba się poprawił popołudniu i można było obserwować naszą dzienną gwiazdę . Jednak dynamika grupy plam 2297 jest na tyle mocna , że trwa ona już od samego prawie początku nie zmienionej formie odkąd pojawia się na widocznej stronie z Ziemi. Podczas pełnego zachmurzenia nad Polską doszło w niej do silnego rozbłysku z obszaru 2297 zaliczając go do kategorii X . Podające źródła internetowe poświęcone obserwacjom Słońca można na nich wyczytać iż mimo rozbłysku klasy X wyrzut koronalny stanowił niska rozpiętość a wyrzut masy skierowany był w bok od Ziemi. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 44 , SN = 50 . .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/