Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:46 (Data juliańska: 2459001.490)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-03-2015 rok godz. 13:40 UTC nr.obserw. 05-III/297 Janusz B.


07-03-2015

Obserwacja nr 05 - II /297 kod BNJ Jeżeli są ku temu warunki do przeprowadzania obserwacji Słońca pozwalające na z liczeniu grup plam to istnieje możliwość wyznaczanie liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej. Dziś mimo seeingu na granicy 2-3 grupa znajdująca się na zachodnim brzegi tarczy jest plam widoczna na granicy optycznej widzialności teleskopu . Dopiero analiza fotograficzna pozwoliła określić wartość liczby R i SN . W momencie obserwacji R = 26 i SN = 15 . NA wschodnim z kolei brzegu tarczy uaktywnił się obszar 2297 generując rozbłysk klasy M . Ciekawe jest dynamika naszego Słońca niby aktywność spada ale potrafi wyzwalać rozbłyski tej klasy. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/