Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:48 (Data juliańska: 2459002.533)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.37°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-03-2015 godz. 14:30 UTC nr obserw. 04-III/296


05-03-2015

Obserwacja nr 04 - II /296 kod BNJ Atmosfera ziemska jej masa dynamiczna , która aktywna jest nad naszym kraju potrafi robić krótkotrwałe „ukłony” dla obserwatorów Słońca i na kilka czy kilkanaście minut obraz jego odsłonić. Dwa główne obszary , które w chwili obecnej dominują , a są na granicy widoczności mojego teleskopu znajdują się już na zachodnim brzegu tarczy. Aktywność naszej dziennej gwiazdy znacznie zmalała R = 26 i SN = 24. Jak podają portale poświęcone Słońcu istnieją szanse na generowanie rozbłysku klasy M Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/