Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:41 (Data juliańska: 2459001.487)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.21°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-03-2015 godz. 14:20 UTC nr obserw. 02-III/294


02-03-2015

Obserwacja nr 02 - II /294 kod BNJ Krótkotrwałe rozpogodzenia umożliwiły przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są prawie na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 19 plamkami. Liczba Wolfa R = 49. Aktywność plamotwórcza SN = 72. Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/