Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:23 (Data juliańska: 2458996.849)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.59°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-03-2015 godz. 10:10 UTC nr obserw. 01-III/293


01-03-2015

Obserwacja nr 01 - II /293 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej j gwiazdy ostatnim czasie 2-3 miesięcy nie przeprowadzi się w sposób systematyczny ze względu na stan zachmurzenia w naszym kraju. Przez okres tylko prawie 60 dni 75 % nie nadawały się do obserwacji . Powracając na powierzchni tarczy małe grupki plam słonecznych pozbawione są silnych obszarów aktywnych . Dominujące grupy widoczne wyraźnie nie stanowią źródło silnych rozbłysków . Aktywność R = 47 i SN = 62. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/