Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:20 (Data juliańska: 2458996.847)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 23-02-2015 r godz. 11:10 UTC nr.obser.09-II/292


23-02-2015

Obserwacja nr 09 - II /292 kod BNJ Rozpogodzenia w południe nieba i diametralnie poprawy seeingu było możliwością przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są można rzec na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 13 plamkami . Liczba Wolfa R = 43. Aktywność plamotwórcza też jest nie za duża ze względu na brak plam , kr ore otoczone był by półcieniami. Można się takich dopatrzeć dwóch ale są to bardzo „nikłe” plamki i SN = 31 . Aktywność wizualna Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć ,wynosiła by wartość zerową . Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/