Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2458804.573)
P= 20.91°   Bo= 2.67°   Lo= 302.89°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 22-02-2015 rok godz.14:00 UTC nr. obserw. 08-II/291 Janusz B.


22-02-2015

Obserwacja nr 08 - II /291 kod BNJ Obserwacja dzisiejsza Słońca należy do trudnych ze względu na seeing i same występujące grupy na granicy ich widzialności . Podczas obserwacji naliczyłem3 grupy plam z 7 plamkami . Liczba Wolfa R = 37 i SN = 18. Aktywność Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć , że aktywność naszej dziennej gwiazdy równa jest zero . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/