Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:37 (Data juliańska: 2458995.359)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.30°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 20-02-2015 rok godz.09:50 UTC nr. obserw. 06-II/289 Janusz B.


20-02-2015

Obserwacja nr 06 - II /289 kod BNJ Po paru dniach przerwy znowu pojawiło Słońce ale przy seeingu 2-3 . Grupa która nie tak dawno dominowała jeszcze można w sumie fotograficznie dostrzec na zachodnim brzegu tarczy. Pozostałe grupy , które usytułowane są na powierzchni Słońca , a zwrócone ku Ziemi to małe obszary na granicy widoczności. Podczas fotografowania naliczyłem 13 plam małej wielkość i żadna plama nie dominuje swoją wielkością , która mogła wywołać wrażenie dla osoby obserwowanej. Pole w tych obszarach grupowych jest ustabilizowane nie generują żadnych rozbłysków. Jeżeli nawet do nich dojdzie będą one najsłabsze w skali kategorii B Z obsewacji wynika ,że R = 63 , aktywność plamotwórcza SN = 67. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/