Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:35 (Data juliańska: 2459005.608)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.68°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-02-2015 rok godz. 09:50 UTC nr.obserw. 05 - II / 288 Janusz B.


17-02-2015

Obserwacja nr 05 - II /288 kod BNJ Po styczniowej aurze pogodowej luty jest diametralnie lepszym do prowadzenia obserwacji jaki utrzymuje się w naszym kraju . Od ostatniej wykonanej obserwacji wyraźnie dominująca grupa 2282 , która miała dobrze rozwiniętą powierzchnię półcieniową zmniejszyła wyraźnie swój obszar . Pozostałe grupy , które znajdują się na powierzchni Słońca ich widoczność znajduje się na granicy dopiero za pomocą analizy zdjęciowej można „wyłapać” poszczególne małe plamki. Liczba Wolfa R = 36 i SN = 24 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/