Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:05 (Data juliańska: 2458997.128)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.90°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-02-2-15 rok godz. 14:35 UTC nr.obserw. 04 - II / 287 Janusz B.


16-02-2015

Obserwacja nr 04 - II /287 kod BNJ Dominującą grupą plam słonecznych jest nadal obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2285 ledwo widocznymi plamkami . Dopiero przy dokonaniu fotografii mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. Serwisy internetowe zamieszczają doniesienia o stabilnym polu magnetycznym , które nie jest w stanie wygenerować żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 41 i SN = 29. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/