Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 06:53 (Data juliańska: 2458998.787)
P= -16.27°   Bo= -0.97°   Lo= 261.94°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 13-02-2-15 rok godz. 10:50 UTC nr.obserw. 03 - II / 286 Janusz B.


13-02-2015

Obserwacja nr. 03 - II /286 kod BNJ W końcu mam nadzieję , ze stan pogodowy w Polsce utrzyma się jak najdłużej. Dominującą grupą plam słonecznych jest obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2283 . Dopiero drogą fotograficzną mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. W sumie jak donoszą serwisy internetowe pole magnetyczne jest stabilne nie generując żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 41. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/