Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 10:44 (Data juliańska: 2459075.947)
P= 15.93°   Bo= 6.62°   Lo= 320.98°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12-02-2-15 rok godz. 14:00 UTC nr.obserw. 02 - II / 285 Janusz B.


12-02-2015

Obserwacja nr. 02 - II /285 kod BNJ Druga obserwacja wizualna powierzchni Słońca w miesiącu lutym 2015 roku. Przez okres prawie dwóch tygodni dokładnie 12 dni prowadzenie obserwacji było nie możliwe ze względu na aurę pogodową. Po 12 dobach sytuacja diametralnie na powierzchni się pozmieniała. Żałować należy tylko , że nie można było dokonywać systematycznych obserwacji wówczas mieli byśmy skalę zmian wartości R i SN , która odzwierciedlała by prawdziwy obraz jego powierzchni. W momencie obserwacji liczba Wolfa R = 13 i SN = 37 . Jak podają serwisy internetowe poświęcone Słońcu pole magnetyczne jest na tyle ustabilizowane , że grupy plam nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków na jego powierzchni. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/