Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:31 (Data juliańska: 2459005.605)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.72°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 31-01-2015 rok godz. 13:50 UTC nr.obserw. 11 - I / 283 Janusz B.


31-01-2015

Obserwacja nr 11 - I /283 kod BNJ Po południu 31 stycznia wystąpiły rozpogodzenia na tyle , że w sposób dogodny i komfortowy można było przeprowadzić obserwację Słońca. Szkoda tylko że w miesiącu grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku tych obserwacji nie ma za wiele (razem jest ich 18 ). Taka ilość obserwacji nie precyzyjnie określa prawdziwą liczbę Wolfa jak i też aktywność plamotwórczą. Dzisiejsza przeprowadzona obserwacja pozwoliła na wyznaczeniu liczby Wolfa jej wartości R = 106 i SN 208. Do głównych dominujących obszarów należą grupy 2268 , 2271 i 2277 Grupa 2268 i 2277 wygenerowały rozbłyski klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/