Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:26 (Data juliańska: 2459076.810)
P= 16.22°   Bo= 6.67°   Lo= 309.57°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 29-01-2015 rok godz. 14:05 UTC nr.obserw. 10 - I / 210 Janusz B.


29-01-2015

Obserwacja nr 10 - I /282 kod BNJ Prawie po dwóch tygodniach pełnego zachmurzenia nad Polską jakie miało miejsce od ostatniej przeprowadzonej obserwacji wystąpiły rozpogodzenie na tyle żeby móc przeprowadzić obserwację Słońca. To co zobaczyłem na powierzchni tarczy słonecznej od razu uświadomiłem sobie , że Słońce jest dynamicznie aktywne. Dużą ilość plam słonecznych otoczona półcieniami daje dość duży wskaźnik aktywności plamotwórczej . według mojej obserwacji SN = 215 . Dominująca grupą prawie w centrum jest obszar 2268 choć już na wschodnim brzegu tarczy pojawił się następny kolejny dość duży obszar . jeżeli tylko aura pogodowa na to pozwoli będziemy śledzić jej proces przemieszczania. Liczba wolfa R = 95 z 35 ilościami występujących plam . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/