Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:55 (Data juliańska: 2459076.830)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.30°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

WYKRES (R) i (SN) obserwacji indywidualnej kod BNJ


19-01-2015

Wykres indywidualnej obserwacji Słońca z wyznaczeniem liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej . Zakres : 01-08-2013 r – 15-01-2015 r ilość obserwacji 280 . J.Bańkowski SOS PTMA kod BNJ.