Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-22    Czas UT: 10:12 (Data juliańska: 2458809.925)
P= 19.26°   Bo= 2.02°   Lo= 232.34°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

WYKRES (R) i (SN) obserwacji indywidualnej kod BNJ


19-01-2015

Wykres indywidualnej obserwacji Słońca z wyznaczeniem liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej . Zakres : 01-08-2013 r – 15-01-2015 r ilość obserwacji 280 . J.Bańkowski SOS PTMA kod BNJ.