Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:31 (Data juliańska: 2458998.813)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.60°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

WYKRES (R) i (SN) obserwacji indywidualnej kod BNJ


19-01-2015

Wykres indywidualnej obserwacji Słońca z wyznaczeniem liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej . Zakres : 01-08-2013 r – 15-01-2015 r ilość obserwacji 280 . J.Bańkowski SOS PTMA kod BNJ.