Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:54 (Data juliańska: 2459076.829)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.32°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-01-2015 rok godz. 08:10 UTC nr.obserw. 09-I/281 Janusz B.


19-01-2015

Obserwacja nr 09- I /281 kod BNJ Dopiero teraz mogę zamieścić raport z obserwacji słonecznej jaką przeprowadziłem 16 stycznia. Pogoda od samego wschodu Słońca wręcz była wyśmienita seeing i widoczność określam jako 1. Aktywność w ostatnich dniach słoneczna pod względem liczby Wolfa (R) i plamotwórczej (SN) wyraźnie się zmniejszyła .Do dominującej z wyraźnym półcieniem należy obszar grupy 2259 z umiarkowanym rozbłyskiem M . Pozostałe grupy na tyle są mało rozwinięte i słabe , że istnieją małe szanse na rozwinięcie się dużych z nich obszarów.. Liczba Wolfa R = 53 i SN = 77 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/