Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:45 (Data juliańska: 2458805.448)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.36°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-01-2015 rok godz. 08:10 UTC nr.obserw. 09-I/281 Janusz B.


19-01-2015

Obserwacja nr 09- I /281 kod BNJ Dopiero teraz mogę zamieścić raport z obserwacji słonecznej jaką przeprowadziłem 16 stycznia. Pogoda od samego wschodu Słońca wręcz była wyśmienita seeing i widoczność określam jako 1. Aktywność w ostatnich dniach słoneczna pod względem liczby Wolfa (R) i plamotwórczej (SN) wyraźnie się zmniejszyła .Do dominującej z wyraźnym półcieniem należy obszar grupy 2259 z umiarkowanym rozbłyskiem M . Pozostałe grupy na tyle są mało rozwinięte i słabe , że istnieją małe szanse na rozwinięcie się dużych z nich obszarów.. Liczba Wolfa R = 53 i SN = 77 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/