Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:19 (Data juliańska: 2458996.888)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.07°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Testy nowego raportu trwają


18-01-2015

Dzięki nowemu serwerowi przyspieszyliśmy z testami nowego wykonywania raportu na stronie sekcji. Raport będzie miał kilka nowych funkcji i będzie sporządzany na jeden dzień. Każdy obserwator będzie miał możliwość wyszukania swojego raportu. Przykładowy raport poniżej: