Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:52 (Data juliańska: 2459076.828)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.33°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-01-2015 rok


14-01-2015

nr. obserwacji 07-I/279 Słońce 14-01-2015 rok nr. obserwacji 07-I/279 Wygląd powierzchni Słońca w okularze teleskopu jest już zgoła odmienny jaki był 24 godziny temu. Dominująca grupa pod względem swojej magnetycznej aktywności 2257 znalazła się na zachodnim brzegu tarczy . W chwili obecnej w centralnej jego części dominuje inny obszar oznaczony nr AR 2259 i 2261. Obie te grupy mają tendencje do swojej aktywności grupa 2259 zaczyna się urywać co świadczyć może nie stabilnym jej polu magnetycznym. Może ona wygenerować dość silny rozbłysk . Podczas obserwacji naliczyłem 16 plam w 5 grupach liczba Wolfa R = 66 ; SN = 81 .