Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:24 (Data juliańska: 2458996.933)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 13-10-2014 r godz. 07:40 UT nr.obserw.10-X/239 Janusz B.


13-10-2014

Obserwacja nr 10-IX/239 kod BNJ Po dwóch dniach przerwy obserwacji znowu skierowałem teleskopu w kierunku naszej dziennej gwiazdy. Zdjęcia Słońca jak i też jego obserwacje wykonanych w największej możliwej widoczności podczas seeingu 2 zaobserwowałem 3 grupy plam. Dwie z nich pięknie otoczone są półcieniami . Grupa 2186 znajduje się w centrum tarczy , która nadal dokonuje powolnego tranzytu . W sumie jest spokojnie na powierzchni Słońca i nie zagrożeń do silnych rozbłysków. Na półkuli południowej w obszarze okołobiegunowych rozprzestrzenił się obszar dziury koronalnej. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/