Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:49 (Data juliańska: 2459000.576)
P= -15.61°   Bo= -0.75°   Lo= 238.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-10-2014 r godz. 06:40 UT nr.obserw.06-X/235 Janusz B.


07-10-2014

Obserwacja nr 06-IX/235 kod BNJ Ilość grup obserwując Słońca stwierdzam , że w kolejnych dniach się zmniejsza co ma wpływ na jego aktywność . Liczba Wolfa R = 48, aktywność plamotwórcza spadła do poziomu SN = 44 .Trzy dominujące grupy plam zawierające jeszcze półcienie 2181 , 2178 , 2182 wskutek rotacji obrotu Słońca przesunęły się bardziej ku zachodniej części tarczy. Niska aktywność słoneczna i mniejsza ilość plam słonecznych w tych grupach nie jest skora do wywołania rozbłysku większej klasy niż C . Obserwatorzy zwracają uwagę choć przy tak niskiej aktywności może nas Słońce czymś zaskoczyć i wygenerować w przypadkowy sposób mocniejszy rozbłysk ale póki co na jego powierzchni mamy względny spokój Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/