Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:50 (Data juliańska: 2458997.118)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.03°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 06-10-2014 r godz. 06:20 UT nr.obserw. 05-X/234 Janusz B.


06-10-2014

Obserwacja nr 05-IX/234 kod BNJ Aktywność Słońca powoli się zmniejsza podczas prowadzenia obserwacji liczba Wolfa R = 65 i SN = 51. Trzy dominujące grupy plam 2181 , 2178 , 2182 tworzą na jego powierzchni wierzchołki trójkąta prostokątnego co widać doskonale w okularze teleskopu Aktywność słoneczna jest niska nie występuje większa ilość plam o dużej zabudowie , która właśnie ją powoduje. Tylko jedna z nich grupa 2184 na tarczy Słońca ma niestabilne pole magnetyczne stanowiące zagrożenie do rozbłysku klasy M ale i ona jak na razie nie jest na najwyższym swoim poziomie. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/