Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:48 (Data juliańska: 2458997.117)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.04°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 05-10-2014 r godz. 06:40 UT nr.obserw. 04-X/233 Janusz B.


05-10-2014

Obserwacja nr 04-IX/233 kod Do prowadzenia obserwacji Słońca jka na razie nie ma żadnych przeszkód piękna aura pogodowa właśnie na to umożliwia oby jak najdłużej Tarcza słoneczna jest doskonale widoczna w okularze teleskopu widać w sumie dominującą jeszcze jedyny duży obszar grupy słonecznej AR 2179 z wykształconym półcieniem. Pozostałe grupy to mniejsze zawierające pojedyncze lub lekko rozproszone plamki. Pole magnetyczne w grupach słonecznych w sumie to beta-gama , które z powodzeniem generują rozbłyski klasy M . Rozbłyski klasy M są średnimi rozbłyskami powodujące krótkotrwałe zaburzenia na Ziemi pola magnetycznego. Aktywność Słońca na nie zmienionym poziomie liczba Wolfa R=91 ; SN=65 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ http://sosptma.astrowww.pl/admin/index.php?go=aktualnosciwyswietl