Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:32 (Data juliańska: 2458996.856)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 04-10-2014 r godz. 06:15 UT nr.obserw. 03-X/232 Janusz B.


04-10-2014

Obserwacja nr 03-IX/232 kod BNJ W momencie wschodu Słońca pogoda jest n doskonała i nie ma żadnych przeszkód w dokonywaniu obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Tarcza słoneczna jest doskonale widoczna w okularze teleskopu , a na niej dominująca jedyna duży obszar grupy słonecznej AR 2179 z wykształconym półcieniem. Większość grup już poznikało z tarczy słonecznej Te , które pozostały to mniejsze zawierające pojedyncze lub lekko rozproszone plamki. Mały niepozorny obszar oznaczony numerem 2178 posiada pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzić może do konsekwencji rozbłysku klasy M. na obu półkulach Słońca w okolicach biegunowych utworzyły się duże obszary dziur koronalnych . Linie sił pola magnetycznego naszej dziennej gwiazdy wychodzące z tych obszarów stanowiącą wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. Z obserwacji wynika , że liczba Wolfa R = 92 ; SN=85 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/