Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:04 (Data juliańska: 2459002.544)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

03-10-2014 r godz. 06:45 UT nr.obserw.02-X/231 Janusz B.


03-10-2014

Obserwacja nr 02-IX/231 kod BNJ Od momentu wschodu Słońca pogoda jest na tyle doskonała , że nie ma żadnych przeszkód w dokonywaniu obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Tarcza słoneczna jest doskonale widoczna w okularze teleskopu a na niej dominująca jedyna duży obszar grupy słonecznej AR 2179 z wykształconym półcieniem. Dotychczasowe grupy o dużych rozmiarach są już można rzec na odwrotnej stronie Słońca posiadające rozbłyski klasy M dużej mocy. . Pozostałe grupy to mniejsze zawierające pojedyncze lub lekko rozproszone plamki. Mały niepozorny obszar oznaczony numerem 2178 posiada pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzić może do konsekwencji rozbłysku klasy M. na obu półkulach Słońca w okolicach biegunowych utworzyły się duże obszary dziur koronalnych . Linie sił pola magnetycznego naszej dziennej gwiazdy wychodzące z tych obszarów stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. Z obserwacji wynika , że dziś liczba Wolfa R = 84 ; SN= 78 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/