Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:13 (Data juliańska: 2459005.592)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 171.89°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

02-10-2014 r godz. 14:15 UT nr.obserw.01-X/230 Janusz B.


02-10-2014

Obserwacja nr 01-IX/230 kod BNJ Już na tyle się rozpogodziło iż można było przeprowadzić obserwację Słońca . Dominujące grupy plam słonecznych które jeszcze dwa dni tremu widoczne były na jego tarczy znajdują się już na samej zachodniej krawędzi. Dobrze natomiast widoczne są grupy 2177 , 2178 2179 . We wszystkich grupach generowane jest pole magnetyczne typu beta-gamma , które przyczynią się do powstania rozbłysków klasy M . Trzeba przypomnieć rozbłyski klasy M w zależności od jego mocy są jego średnimi rozbłyskami , które w zasadzie powodują krótkotrwałe zaburzenia magnetosfery ziemskiej. Na moment obserwacji liczba Wolfa R = 108 ; SN = 99 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/