Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:04 (Data juliańska: 2459000.503)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.24°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 30-09 - 2014 rok godz. 10:00 UT nr obserwacji 26-IX/229 Janusz B.


30-09-2014

Obserwacja nr 26-IX/229 kod BNJ Jak zawsze w takich sytuacjach przy nie sprzyjających warunkach pogodowych prowadzenie obserwacji Słońca oczekuje się na „wyrwy” przez które można z powodzeniem ich dokonywać jeżeli nasza dzienna gwiazda pojawia się na kilka czy kilkanaście minut. Podczas takich właśnie obserwacjach wizualnych i fotograficznych można było w okularze teleskopu zobaczyć jak potężne obszary grup będą znikać już niedługo za zachodnim brzegiem tarczy . Najciekawszy obszar moim zdaniem to 2175 niepozorna mała grupa , która zajmowała woke położenie prawie w centrum powierzchni rozrosłą i wykształciła dominującą grupę. Właśnie ta grupa ma pole magnetyczne typu beta-gamma-delta charakteryzujące się mocą do wygenerowanie jeszcze rozbłysku klasy X. Podczas przeprowadzonej obserwacji liczba Wolfa R = 116 , SN = 150 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/