Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:30 (Data juliańska: 2458996.854)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.52°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 29-09 - 2014 rok godz,. 07:20UT nr obserwacji 25-IX/228 Janusz B.


29-09-2014

Obserwacja nr 25-IX/228 kod BNJ Wizualnie pięknie nasze Słonce widać w okularze teleskopu , a na nim dość duże rozbudowane grupy plam słonecznych z kilkadziesiąt plamkami porozrzucanych głównie w obrębie grup. Do najaktywniejszych obszarów pod względem plamotwórczym należy grupa 2172, 2175 , 2173, 2177. Obszar 2175 ma ple magnetyczne typu beta-gamma-delta które może generować rozbłysk klasy X ten najsilniejszy. Z kolei obszary grup 2172, 2173 i 2177 ich pola magnetyczne to typ beta-gamma co stanowi doskonałe źródło do tworzenia rozbłysków klasy M. Podczas dokonywania obserwacji naliczyłem 8 grup liczba Wolfa R= 130 , a aktywność plamotwórcza SN = 184 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/