Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:44 (Data juliańska: 2458997.114)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 28-09 - 2014 rok godz, 12;20 UT nr obserwacji 23;24-IX/226,227 Janusz B.


28-09-2014

Obserwacja nr 23,24 -IX/226,227 kod BNJ Pięknie rozwinęły się grupy po widocznej stronie Ziemi. Pogoda do obserwacji Słońca idealna . Dominujące grupy dobrze z wykształconymi półcieniami kontrastowo wyglądają w okularze teleskopu , Grupa 2172 jak na razie wytworzył w umiarkowanym stopniu rozbłysk klasy M , Rozbłysk ten jest w kategorii średniej , który na chwilę obecną powoduje krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi. 27-09 liczba Wolfa R=132 ;SN 232 ; dnia 28-09 liczba Wolfa R = 118 ; SN = 192 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/