Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:28 (Data juliańska: 2459002.561)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.00°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 24-09-2014 rok godz. 06:50 UT nr.obserw. 20-IX/223 Janusz B.


24-09-2014

Obserwacja nr 20-IX/223 kod BNJ Piękna aura pogodowa sprzyja do prowadzenia obserwacji Słońca tej wizualnej zarówno jak i też fotograficznej . Wszystkie grupy wizualnie widocznie są z ich półcieniami i ciemnymi jądrami. Dominująca rolę odgrywa grupa 2171 , 2173 i 2172 . Grupa 2172 jest w stanie początkowym „rozrywającym” na małe mniejsze plamki świadczy to o niestabilnym polu magnetycznym . Linie sił pola muszą tam byś silnie poskręcane co przy rozbłyskach stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W nocy w grupie 2172 ok godz. 1 :15 naszego czasu miał miejsce rozbłysk klasy M na poziomie 30% . Liczba Wolfa R = 86 ; SN = 130 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/