Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:14 (Data juliańska: 2458998.801)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.76°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 22-09-2014 r godz. 13:10 UT nr.obserw. 18-IX/221 Janusz B.


22-09-2014

Obserwacja nr 18-IX/221 kod BNJ Dzisiejszy poranek nie nadawał się do obserwacji Słońca dopiero po godzinie 12 zaczęły występować przerwy chmurach na tyle skutecznie iż można było wyznaczyć liczbę Wolfa. Pięknie na wschodnim brzegu zaczyna si e prezentować następny kolosalny obszar AR2172. Grupa ta jest dobrze rozwinięta z półcieniami i ciemnymi jądrami plam . Kwestia tylko czasu i jej nie stabilne pole magnetyczne na pewno wywoła dość silny rozbłysk moim zdaniem klasy X. Sama aktywność plamotwórcza wzrosła ze względu na pojawienie półcieni plam. Liczba Wolfa wynosi wg moich obserwacji 78 ; SN = 117 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/