Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:13 (Data juliańska: 2458998.801)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.76°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 20-09-2014 r godz. 08\;20 UT nr.obserw. 16-IX/219 Janusz B.


20-09-2014

Obserwacja nr 16-IX/219 kod BNJ Obserwacja Słońca przeprowadzone w momencie 20 minutowej przerwie w chmurach w której ukazała się nasza dzienna gwiazda .Jak zawsze sprzęt optyczny gotowy do obserwacji i fotografowania stoi na swoim stacjonarnym stanowisku. Krótka obserwacja Słońca zaraz mnie przekonała ,że aktywność Słońca w ciągu ostatnich 24 godzin zmniejszyła się prawie o 50 % . Plamy te które są już w trakcie zaniku widoczne są na granicy widoczności . Dominuje pod względem wizualnym grupy które znajdują się we schodnie części tarczy słonecznej są to obszary 2169 , 2170 i 2171 z dość dobrze rozwiniętymi półcieniami. Z obserwacji wynika mojej ,że liczba Wolfa wynosi 47 a aktywność plamo-twórcza 43 Janusz B.