Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:00 (Data juliańska: 2459005.625)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.45°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 17-09-2014 r godz. 09:35 UT nr.obserw. 13-IX/216 Janusz B.


17-09-2014

Obserwacja nr 13-IX/216 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie 24 godziny znajduje się już na granicy zachodniej tarczy Słońca. Grupa 2157 praktycznie jest już niewidoczna . Pozostałe grupy , które były ledwo widoczne zyskały troszkę na swojej atrakcyjności wizualnej . Dwa obszary 2158 i 2166 posiada pole magnetyczne typu „beta – gama” generująca rozbłyski klasy M. NA wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest nowa grupa plam z wyraźnym wykształconym półcieniem i ciemnym jej jądrem . Jeżeli wytrzyma konstrukcyjnie będzie przez kilka dni dominowała wizualnie. Podczas obserwacji liczba Wolfa R=88 ; SN = 100. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/