Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:09 (Data juliańska: 2458998.798)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.80°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 16-09-2014 r godz. 13:50 UT nr.obserw. 12-IX/215 Janusz B.


16-09-2014

Obserwacja nr 12-IX/215 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie ponad 24 godziny wraz z grupą 2157 bardziej zbliżyły się do zachodniego brzegu . Pozostałe grupy widoczne są na granicy widzialności mojego teleskopu to samo dotyczy zanikającej grupy 2157 . Miałem nadzieję , że obszar 2166 wykształci wyrazisty półcień. Pole magnetyczne tego obszaru beta – gama wygeneruje rozbłysk klasy M na odpowiednim poziomie . Chyba to jest wszystko na co stać na ten obszar teraz nastąpi faza zaniku. W obszarach tych pole magnetyczne jest niestabilne na wskutek rozproszenia się samych grup na mniejsze plamki . Aktywność w porównaniu wczorajszego dnia troszkę utrzymuje się na podobnym poziomie R = 72 ; SN = 94. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/