Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:29 (Data juliańska: 2459005.645)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.19°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 14-09-2014 r godz. 07:40 UT nr.obserww. 10-IX/213 Janusz B.


14-09-2014

Obserwacja nr 10-IX/213 kod BNJ Dwie grupy , które tak naprawdę dominują na powierzchni Słońca AR2158 i AR 2157 posiadaj rozbłyski klasy M . Powoli moim zdaniem będą zanikać ale wcześniej ulegną rozproszeniu na mniejsze plamki co widać już od kilkudziesięciu godzin. Takie rozpraszanie dość dużych grup oznacza jedno iż nie jest stabilne jest pole magnetyczne w tych rejonach. Linie sił pól są tak silnie poskręcane stanowiąc doskonałą wyrzutnie dla cząstek wysokoenergetycznych wyrzutu masy koronalnych przy rozbłyskach tej klasy. Dziś seeing w obserwacjach plam ma dużo sobie do powiedzenia nie jest tą formą , która przydaje się do dość dobrej obserwacji . Seeing określam na 2-3 i przy analizie wizualnej jak i fotograficznej wyznaczyłem R = 98 aktywność plamotwórczą wzrosła w ciągu 24 godzin SN = 136 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/