Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:04 (Data juliańska: 2458995.378)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.05°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 13-09-2014 r godz. 10:50 UT nr.obserww. 09-IX/212 Janusz B.


13-09-2014

Obserwacja nr 09-IX/212 kod BNJ Słońce nasze znowu przechodzi swój kolejny wzmożony okres aktywności w postaci wyrzutów koronlanych cząsteczek wysoko energetyczny. Spowodowane są to z rozbłyskami m/n jkaie doszło 10 września w obszarze AR 2158 – by to rozbłysk jeden z najsilniejszych od 3-4 miesięcy jakie miał ostatnio miejsce . Potężny obszar tej grupy ustawiony był w centralnej części tarczy słonecznej a wyrzut masy poszybował w kierunku Ziemi . W nocy 13 września cząsteczki w targnęły w obszar magnetosfery ziemskiej powodując burzą geomagnetyczną . Zorze polarna w obszarach biegunowych pojawiła się nad biegunem północnym na kilkadziesiąt minut. Indeks magnetyczny kp=7 co oznaczało , że zorza mogła widoczna być w strefach umiarkowanych , a więc obejmowała Polskę. Podcas prowadzonych obserwacji R = 99 ; SN = 101. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/