Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:45 (Data juliańska: 2458998.823)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.47°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 12-09-2014 r godz. 07:45 UT nr.obserww. 08-IX/211 Janusz B.


12-09-2014

Obserwacja nr 08-IX/211 kod BNJ Po poprawie aury pogodowe można było znowu obserwować tarczę słoneczną. Grupa 2158 która nadal dominuje jej uległ zmianie otoczona jest wspólnym półcieniem ale wewnątrz rozdzieliła się na ciemne jądra. Druga grupa która także się dominowała w tej chwili jest rozproszona . Pole magnetyczne tych grup są zdolne do wytwarzanie rozbłysków klasy X , które należą do najsilniejszych mogące powodować zaburzenia dla całego globu ziemskiego. Podczas obserwacji naliczyłem 8 grup dająca wynik Wolfa R = 108 ; aktywność plamo-twórcza SN=118. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/