Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:44 (Data juliańska: 2458998.822)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 10-09-2014 r godz. 14:30 UT nr.obserww. 07-IX/210 Janusz B.


10-09-2014

Dzisiejsza obserwacja Słońca mogła się jedynie odbywać pomiędzy przerwami w chmurach , które rozpogadzają się na kilka czy kilkanaście minut . Podczas obserwacji liczba Wolfa Wynosi R =117 , a aktywność plamo-twórcza SN = 191 . Bardzo zaciekawił mnie obszar grupy AR 2158 . Centralna ciemna plama otoczona przepięknym kontrastowym półcieniem znajduje się już w centrum tarczy. Powoli się przesuwa dokonując niezwykłego tranzytu . Grupa ta rozproszyła się na mniejsze plamki okalając całą grupę centralną promieniście wokół niej. Pole magnetyczne typu delta jest w stanie wygenerować rozbłysk klasy X ten najsilniejszy. Jeżeli do tego dojdzie strumień cząsteczek wysokoenergetyczny gazu plazmowego trafi wprost pole magnetyczne Ziemi. Janusz B.