Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:02 (Data juliańska: 2458995.376)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 08-09-2014 godz 06:35 UT nr. obserw. 08-IX/208


08-09-2014

Obserwacja nr 08-IX/208 kod BNJ To jednak nie koniec maksimum aktywności 24 cyklu .Przepiękna dominująca grupa plam AR 2158 posiada pole magnetyczne klasy delta , która dostarcza na tyle energii aby móc wyzwolić najsilniejszy rozbłysk . To samo dzieje się w obszarze grupy 2157 . Dwie grupy dominujące codziennie przybliżają się do centrum jeżeli będą utrzymywały się na tym samym poziomie powinniśmy na Ziemi podziwiać już niedługim czasie zorze polarne w okolicach podbiegunowych naszej planety . Podczas prowadzonej obserwacji naliczyłem 8 grup co dalo ogólny wynik liczby Wolfa R = 117 ; SN = 163 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/