Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:43 (Data juliańska: 2458998.822)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 07-09-2014 godz 06:40 UT nr. obserw. 04-IX/207


07-09-2014

Obszar grupy plam AR2158 przesuwa się po powierzchni Słońca . także dominują 2155 , 2157 i 2159 które posiadają w sobie plamy z półcieniami ale ich struktura jest porozrywana. Doś w sposób ściły w tych grupach poplątane są linie sił pola magnetycznego co stanowią swoistą materie. Grupy te generują rozbłyski klasy X a linie sił pola to doskonała wyrzutnia dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. Zadziwił mnie mocno obraz Słońca z taką dominacją grup plam słonecznych czyżby to nie koniec 24 cyklu . Podczas obserwacji wizualnej naliczyłem 14 plam z półcieniami aktywność plamotwórcza wzrosła do 161 . Dokładnie miesiąc temu tez była najwyższa 08 lipca wynosiła 172 . Liczbę Wola R w momencie obserwacji oceniam na 135 . Janusz B.