Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:42 (Data juliańska: 2458997.154)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.55°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 06-09-2014 godz 11:00 UT nr. obserw. 03-IX/206


06-09-2014

Dobra jest aura pogodowa do fotografowania Słońca i prowadzenia jego obserwacji oby tak dłużej . MTO w natarciu z wykorzystaniem odpowiednich filtrów UV dziś wykorzystałem szary z odpowiednim ciemnym filtrem 77x0,77 UV . Widać od ostatniej mojej obserwacji jak ogromne obszary grup plam słonecznych , które znajdowały się na samym brzegu tarczy odsunęły się ku zachodowi Obszar grupy AR2157 z silnym polem magnetycznym beta-gam- delta generuje rozbłysk klasy X .Podobną szanse na takie silne pole magnetyczna ma obszar 2158 . Dobrze, że coś się dziej na powierzchni Słońca w dalszym ciągu w tym obecnym 24 cyklu. Obserwacje grup plam pozwoliły mi ustalić liczbę Wolfa w dniu dzisiejszym R = 127 i SN = 126 ( w momencie obserwacji na godzinę 11:00 UT) . Janusz B.