Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:58 (Data juliańska: 2459000.540)
P= -15.63°   Bo= -0.75°   Lo= 238.75°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 04-09-2014 rok godz. 15:45 UT Janusz B nr.obserw.01-IX/204


04-09-2014

Po przerwie z powodu mojego prawie 2-tygodniowego urlopu znowu od dzisiaj powracam do systematycznej obserwacji Naszej dziennej Gwiazdy – Słońca. Mile jestem zaskoczonym to co widać na powierzchni tarczy słonecznej . Południowa półkula pasie równikowym widoczne są grupy plam słonecznych z półcieniami . Na wschodnim brzegu tarczy pojawi się moim zdaniem duża grupa plam słonecznych , która już za 24-48 godzin będzie dobrze widoczna w okularze teleskopu . W dalszym ciągu obszar grupy 2152 emituje promieniowanie magnetyczne typu beta - gama generując rozbłysk klasy M. Przyglądając się innym grupom i rozkładem plam mam nadzieję , że będzie to stanowić okazje do rozbłysku klasy najsilniejszej czyli F. Janusz B.