Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:10 (Data juliańska: 2458996.924)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.59°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Helcon 2014


30-08-2014

Otrzymałem od P. Ani Pluskoty z Uniwersytetu Wrocławskiego oficjalne zaproszenie dla członków sekcji SOS PTMA na dwu dniową sesję naukową pod nazwą Helcon 2014 połączoną z wspólną obserwacją Słońca oraz pobytem w Białkowie.