Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:14 (Data juliańska: 2459002.593)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.58°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-08-2014 rok godz. 06:20 UT Janusz B nr.obserw.17-VIII/203


22-08-2014

Obserwacja nr 17-VIII/203 kod BNJ Nowa grupa która ukazała się przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej zaraz generowała rozbłysk klasy M jest to jak do tej pory od kilkunastu dni najsilniejszy w swojej kategorii . Prawdopodobni może przekształcić się w klasę X. Pozostałe grupy generują w tej chwili rozbłyski klasy C . Cząsteczki tych rozbłysków jeżeli dotrą do Ziemi powodują sporadyczne efekty zórz polarnych. Dzisiejsza obserwacja wykazuje liczbę Wolfa na poziomie 91 , a aktywność plamotwórcza SN = 76 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/