Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:09 (Data juliańska: 2458996.923)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 21-08-2014 rok godz. 14:45 UT Janusz B nr.obserw.16-VIII/202


21-08-2014

Obserwacja nr 16VIII/202 kod BNJ Podczas przeprowadzonej obserwacji tej wizualnej i fotograficznej liczbę Wolfa określam na wartość 88 , aktywność plamotwórczą SN = 88 . w sumie wszystkie grupy plam słonecznych posiadają swoją formę zaniku widać to już wizualnie po przeprowadzonych obserwacjach . Cały czas jest szansa ,że w tych grupach lam mogą się wygenerować w każdej chwili rozbłyski klasy M .. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/