Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:08 (Data juliańska: 2458996.922)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.62°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 20-08-2014 rok godz. 06:00 UT Janusz B nr.obserw.15-VIII/201


20-08-2014

Obserwacja nr 15VIII/201 kod BNJ Przez okres ostatnich dni stwierdzam ,że obserwacje Słońc najlepiej jest wykonywać rano . w sumie przezroczystość atmosfery w ciągu pozostałego dnia jest najlepsza. Powracając na tarczę słoneczną wizualnie widoczna jest ładnie . Zaciekawiła mnie obszar grupy AR 2146 będąc jeszcze wczoraj jednolitym tworem. Po upływie ostatniej obserwacji jaki miał miejsce 24 godziny temu obszar ten rozdzielił się delikatnym pomostem półcienia na dwie składowe części. Śmiem sądzić iż grupa 2146 zostanie powoli rozerwane na mniejsze plamki . W sumie obszary na powierzchni Słońca w których istnieją grupy słoneczne posiadają rozbłyski najsłabszych możliwych . Natomiast z obserwacji wynika grupy posiadają bardzo złożone pole magnetyczne , które być może wygeneruje silny rozbłysk. Podczas prowadzonej obserwacji na jej moment liczba Wolfa kształtuje się na R = 82 i SN = 67 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/