Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:09 (Data juliańska: 2458997.173)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.30°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 19-08-2014 rok godz. 07:45 UT Janusz B nr.obserw.14-VIII/200


19-08-2014

Obserwacja nr 14VIII/200 kod BNJ Dzisiaj ranu o godzinie 05:45 UT pogoda na tyle była dobra , że z powodzeniem można było przeprowadzić wizualną i fotograficzną obserwację Słońca. Odkąd jestem członkiem sekcji SOS PTMA dziś to moja wykonana fotografia obserwacyjna oznaczona okrągłym nr 200 . Powracając na tarczę słoneczną wizualnie przepięknie widać w sumie po obu stronach równika symetrycznie rozłożone obszary grup plam słonecznych . Co prawda grupa 2144 znajduje się na zachodnim brzegu tarczy ale widziana jest jeszcze w okularze teleskopu. Pozostałe grupy także są widoczne i do dominujących grup należą 2139 , 2141 , 2146 i 2147 z wykształconymi jej półcieniami różnych wielkości ciemnymi plamami . Obszar grup AR 2141 i 2143 posiadają porozrywane na mniejsze plamki . Stanowi to układ sił pola magnetycznego w sposób poplątany działający na cząsteczki gazu plazmowego doskonałą wyrzutnię . Grupy plam ,które są na powierzchni tarczy posiadają niski poziom rozbłysków co na Ziemi w postaci zórz stanowi to sporadyczny efekt. Liczba Wolfa z obserwacji R=78 ; SN = 63 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/